Paušal


Ovaj deo je namenjen korisnicima naših usluga, gde mogu na jednom mestu dobiti sve potrebne informacije o paušalnom oporezivanju!

*Šta je paušalno oporezivanje?

*Kako i gde da se registrujem kao paušalac?

*Da li paušalac ima obavezu vođenja knjiga?

*Kako izgleda zahtev za paušalno oporezivanje i šta treba da sadrži?

*Koji su rokovi za predaju zahteva?

*Da li svake godine paušalac predaje zahtev?

*Ko sve ne može da bude paušalac?

*Kako da znam koliki će mi biti porez i doprinosi?

*Koja je razlika izmedju preduzetnika paušalca i preduzetnika      samooporezivog?

Ovo je samo deo pitanja na koji smo dali odgovore.

Ukoliko želite da saznate sve o paušalu, možete nas kontaktirati:

http://www.ferum.rs/kontakt/

Paket administrativnih usluga namenjen preduzetnicima koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju kao paušalni obveznici.

Pogledajte sadržaj paketa: http://www.ferum.rs/pausal-paket/