Izrada QR kodova


Od 31. januara 2020. godine u primeni je odredba Zakona o trgovini (dalje: Zakon) u skladu sa kojom roba u trgovini na malo mora biti označena mašinski čitljivom oznakom.

To znači da sva roba koja se zaprimi u maloprodajni objekat od 31. januara 2020. godine pored obaveze posedovanja deklaracije mora biti istaknuta i mašinski čitljiva oznaka.

Mašinski čitljiva oznaka ne mora biti jedinstveni bar kod izdat od strane organizacije GS1 u skladu sa njihovim međunarodnim standardima. To može biti bilo koja vrsta interno formirane mašinske čitljive oznake

Šta se sve smatra mašinski čitljivom oznakom?
GTIN identifikacija, QR kod i dr…

Ukoliko želite da mi to uradimo za Vas, možete nas kontaktirati:

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Tekst poruke