Aktuelno


Upustvo za primenu testa samostalnosti

Poreska uprava na svom sajtu objavila upustvo za primenu člana 85 stav 1 tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli (test samostalnosti).

pdf iconUpustvo za primenu testa samostalnosti

 
 

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2019. godini preko 2.729.304 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Saznajte više…

Poreska uprava će počev od 13. januara 2020. godine, dostavljati rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike-paušalce isključivo u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave (ePorezi).

Saznajte više…

Članom 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđene su poreske olakšice za zasnivanje radnog odnosa sa novozaposlenim kvalifikovanim licem. Saznajte više…

                NOVI ZAKON O TRGOVINI
Izdvojićemo najbitnije stvari koje se tiču navedenog zakona:

Odredbom stava 2. člana 29 zakona propisano koje elemente obavezno dokument koji prati robu u prevozu mora da sadrži:

Saznajte više…

Privredna društva i preduzetnici koji nisu registrovali adresu za prijem elektronske pošte u periodu dok je to bilo besplatno, mogu naknadno izvršiti registraciju uz plaćanje naknade Agenciji za privredne registre.

Saznajte više…